Stedelijke herstructurering

Ontwikkelen gebeurt altijd binnen een bestaande context. Soms is die context wel heel complex. Bij stedelijke herstructurering in ieder geval. Daar zijn volop bestaande belangen, gebouwen, structuren. Maar ook wensen, ambities, verwachtingen. En niet te vergeten: daar zijn mensen.

Voor hen ontwikkelt Bouwfonds Property Development verouderde binnenstedelijke locaties tot aantrekkelijke en levendige woon-werk-winkelgebieden. Vanuit onze conceptuele kracht bedenken we de optimale oplossing voor elke opgave meestal in samenwerking met de gemeenten. Zodat er een breed en langdurig draagvlak is om er samen iets mooi van te maken.